Je jediným druhom korytnačky, žijúcim na Slovensku. Obľubuje plytšie stojaté a vyhriate vody s bahnitým dnom, zarastené vegetáciou. Je ohrozeným a zákonom chráneným druhom, za jej nedovolený odchyt v prírode hrozí sankcia.  Na našom území sa vyskytuje