Medzinárodný dohovor CITES

Korytnačka v tráve

Keďže takmer všetky druhy korytnačiek spadajú pod medzinárodný medzivládny dohovor CITES, rozhodli sme sa venovať mu nasledujúci článok a priblížiť vám o čo ide. CITES je dohovor, ktorý zastrešuje medzinárodný obchod s rastlinami a živočíchmi vyskytujúcimi sa vo voľnej prírode. Bol podpísaný 3. 3. 1973 vo Washingtone, D.C. V súčasnosti dohovor ratifikovalo už vyše 160 krajín sveta. CITES určuje obchod s vyše 5000 druhmi živočíchov a 28 000 druhmi rastlín.

„ZMLUVNÉ ŠTÁTY, uznávajúc, že voľne žijúce živočíchy a plané rastliny sú v svojich prekrásnych a mnohotvárnych formách nenahraditeľnou súčasťou prírodných systémov krajiny, ktoré musia byť chránené pre súčasnú generáciu aj pre budúce generácie; uvedomujúc si stále rastúce hodnoty voľne žijúcich živočíchov a planých rastlín z estetického, vedeckého, kultúrneho, rekreačného a ekonomického hľadiska; uznávajúc, že národy a štáty sú a majú byť najlepšími ochrancami svojej vlastnej fauny a flóry; uznávajúc ďalej, že pre záchranu určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a planých rastlín pred ich nadmernou exploatáciou medzinárodným obchodom je nevyhnutná medzinárodná spolupráca; súc presvedčené, že je potrebné prijať primerané opatrenia na tento cieľ, rozhodli sa uzavrieť nasledujúci Dohovor:“ Výňatok z Dohovoru

V ČSFR bol dohovor CITES prijatý v roku 1992. Ohrozené druhy rastlín a živočíchov sú podľa stupňa ohrozenia rozdelené do 4 skupín – A, B, C, D, kde skupina A obsahuje druhy, ktorých obchod je najprísnejšie regulovaný. Zákony upravujú dovoz, vývoz, prevoz, opätovný dovoz a komerčné využivanie exemplárov zahrnutých v jednotlivých skupinách podľa CITES a určujú i ďalšie opatrenia na zabezpečenie ich ochrany a evidencie na území SR.

Autor: Arien, fotografia: © BigStockPhoto.com

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *